Նախակրթ.2018 թ. I եռամսյակի սուբսիդիայի և ծախսերի վերաբերյալ հաշվետվություն

Նախակրթ. 2018 թ. I եռամսյակի հաշվետվություն

Ֆինանսական հաշվետվություններ

2018 թ. I եռամսյակի սուբսիդիայի և ծախսերի վերաբերյալ հաշվետվություն

2018 թ. I եռամսյակի հաշվետվություն

Ֆինանսական հաշվետվություններ

2017 թվականի նախ.IV եռամսյակի հաշվետվություն

2017 թվականի նախ. IV եռամսյակի հաշվետվություն

Ֆինանսական հաշվետվություններ

2017 թվականի IV եռամսյակի հաշվետվություն

2017 թվականի IV եռամսյակի հաշվետվություն

Ֆինանսական հաշվետվություններ

2017 թվականի նախ. տարեկան հաշվետվություն

Ֆինանսական հաշվետվություններ

2017 թվականի տարեկան հաշվետվություն

2017 թվականի տարեկան հաշվետվություն

Ֆինանսական հաշվետվություններ

2018 թ.բյուջեի նախագծի քննարկում

2018 թ. բյուջեի նախագծի քննարկում

Նորություններ

Տարեկան հաշվետվություններ

2017 թվականի հաշվետվություններ

Եռամսյակային հաշվետվություններ
Նախահաշիվ
Հաստիքացուցակ
Տարեկան հաշվետվություններ
Բյուջեի նախագիծ
Տարեկան հաշվետվություններ
Նախակրթարան Հանրակրթություն Ներառական կրթություն Արտաբյուջե
Ֆինանսական հաշվետվություններ

Հաստիքացուցակ

2017 թվականի հաշվետվություններ

Եռամսյակային հաշվետվություններ
Նախահաշիվ
Հաստիքացուցակ
Տարեկան հաշվետվություններ
Բյուջեի նախագիծ
Հաստիքացուցակ
2017 թվականի հաստիքացուցակ
Ֆինանսական հաշվետվություններ

Նախահաշիվ

2017 թվականի հաշվետվություններ

Եռամսյակային հաշվետվություններ
Նախահաշիվ
Հաստիքացուցակ
Տարեկան հաշվետվություններ
Բյուջեի նախագիծ
Նախահաշիվ
Նախահաշիվ Հունվար − փետրվար Հոկտեմբեր − նոյեմբեր
Նախակրթարան Պահպանման ծախսեր նախակրթարան
Հանրակրթություն Պահպանման ծախսեր հանրակրթություն
Արտաբյուջե Արտաբյուջետային միջոցներ
Ֆինանսական հաշվետվություններ